Theater koor

Lekker zingen, goed zingen en ook nog bewust met je stem leren omgaan?

Dat kan allemaal bij het theater koor.  In dit koor ligt het accent voornamelijk

op zang met daarin kleine uitstapjes naar choreografie & drama.

 

Er zal tijdens de wekelijkse repetities gewerkt worden aan:

- Adem en ademsteun

- Basistechnieken zang & samenzang

- Blending

- Groepsvorming

- Harmony

- Improvisatie

- Interpretaties

- Presentatie

 

Het lesprogramma bestaat uit 30 repetities van 2 uur op de woensdagavond van 19.30 - 21.30 uur.

Start in het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op 26 september 2017 t/m juni 2017. 

 

De repetities vinden plaats in Multifunctioneel Centrum It Harspit, P. Walmastrjitte 8a in Oppenhuizen.

 

|  Kosten jaarlijks: 485,-   |   maandelijks 12 x €45,-   | Aanmelden Theater Koor via mail: deblauetoer@gmail.com  |